Naljepnica prijevoz za vlastite potrebe 1

40,00Kn + PDV

  • Izrada: naljepnica izrezana iz jednobojne samoljepljive PVC naljepnice. Bez pozadine.
  • Dimenzije:: cca 39 x 24 cm (visina slova 3 cm u skladu s Pravilnikom) 
  • Prema novom pravilniku obavezan je i OIB
Clear selection

Vaši podaci: *

Ovdje unesite naziv tvrtke i adresu te ostale podatke koje želite ispod naziva Prijevoz za vlastite potrebe.

Opis proizvoda

Izaberite jednu od ponuđenih boja ili nam se obratite ukoliko želite neku drugu boju. Ukoliko lijepite na staklo ili tamnu podlogu najbolja vidljivost se postiže bijelom bojom naljepnice.

Napomena: Boje koje vidite na ekranu mogu se razlikovati od stvarnih boja naljepnica.

 

MINISTARSTVO MORA, PROMETA I INFRASTRUKTURE

Na temelju članka 13. stavka 7. Zakona o prijevozu u cestovnom prometu (»Narodne novine«, br. 41/18) ministar mora, prometa i infrastrukture donosi

 

PRAVILNIK
O POSEBNIM UVJETIMA ZA VOZILA KOJIMA SE OBAVLJA JAVNI CESTOVNI PRIJEVOZ I PRIJEVOZ ZA VLASTITE POTREBE

VOZILA KOJIMA SE OBAVLJA PRIJEVOZ ZA VLASTITE POTREBE

1. Autobus

Članak 14.

Autobus koji obavlja prijevoz za vlastite potrebe mora ispunjavati sljedeće posebne uvjete:

– imati istaknut vidljivi napis »PRIJEVOZ ZA VLASTITE POTREBE« na vjetrobranskom staklu vozila i vidljivo izvana

– imati oznaku imena i prezimena te prebivališta fizičke osobe – obrtnika, odnosno naziva i sjedišta trgovačkog društva koje obavlja prijevoz za vlastite potrebe i OIB prijevoznika, istaknutu najmanje na vanjskim bočnim stranama vozila, pri čemu podaci navedeni u oznaci moraju odgovarati podacima navedenim u Prijavi prijevoza za vlastite potrebe, a visina slova u oznaci ne smije biti manja od 30 mm

– imati vanjske površine autobusa neoštećene ili uredno sanirane i

– imati sve obavijesne natpise unutar autobusa (ULAZ, IZLAZ, IZLAZ ZA NUŽDU i sl.) na hrvatskom jeziku.

Članak 15.

Autobus kojim se obavlja prijevoz za vlastite potrebe na udaljenostima većim od 100 km udaljenosti od polazišta u jednom smjeru, osim uvjeta propisanih člankom 14. ovoga Pravilnika, mora ispunjavati i značajke autobusa II. ili III. razreda, sukladno posebnim propisima koji reguliraju sigurnost prometa na cestama i tehničke uvjete za vozila u prometu na cestama.

Članak 16.

Autobusi iz članaka 14. i 15. ovoga Pravilnika moraju ispunjavati i uvjete propisane posebnim propisima koji reguliraju sigurnost prometa na cestama i tehničke uvjete za vozila u prometu na cestama.

2. Teretno vozilo

Članak 17.

Teretno vozilo kojim se obavlja prijevoz za vlastite potrebe mora ispunjavati sljedeće posebne uvjete:

– istaknut vidljivi napis »PRIJEVOZ ZA VLASTITE POTREBE« na vratima vozila

– imati oznaku imena i prezimena te prebivališta fizičke osobe – obrtnika, odnosno naziva i sjedišta trgovačkog društva koje obavlja prijevoz za vlastite potrebe i OIB prijevoznika, istaknuto najmanje na vanjskim bočnim stranama vozila, pri čemu podaci navedeni u oznaci moraju odgovarati podacima navedenim u Prijavi prijevoza za vlastite potrebe, a visina slova ne smije biti manja od 30 mm i

– imati vanjske površine vozila neoštećene ili uredno sanirane.

Članak 18.

Teretna vozila iz članka 17. ovoga Pravilnika moraju ispunjavati i uvjete propisane posebnim propisima koji reguliraju sigurnost prometa na cestama i tehničke uvjete za vozila u prometu na cestama.

3. Osobni automobil kategorije M1 kapaciteta (7+1) i (8+1) putničko mjesto

Članak 19.

Osobni automobil kategorije M1 kapaciteta (7+1) i (8+1) putničko mjesto kojim se obavlja prijevoz osoba za vlastite potrebe, mora zadovoljiti sljedeće posebne uvjete:

– imati istaknut vidljivi napis »PRIJEVOZ ZA VLASTITE POTREBE« na vjetrobranskom staklu i vidljivo izvana

– imati oznaku imena i prezimena te prebivališta fizičke osobe – obrtnika, odnosno naziva i sjedišta trgovačkog društva koje obavlja prijevoz za vlastite potrebe i OIB prijevoznika, istaknuto najmanje na vanjskim bočnim stranama vozila, pri čemu podaci navedeni u oznaci moraju odgovarati podacima navedenim u Prijavi prijevoza za vlastite potrebe, a visina slova u oznaci ne smije biti manja od 15 mm i

– vanjske površine osobnog automobila neoštećene ili uredno sanirane.

Upute za postavljanje manjih naljepnica

Dodatne informacije

Boja teksta

, , , , , ,