Izrađujemo table (ploče) od laganih plastičnih materijala (foreks) i čvrstih aluminij kompozitnih panela. U ponudi imamo nekoliko standardnih tabli, poput tabla za označavanje parkirališta, zabranjeno parkiranje, table za gradilište i table za tvrtke. Izrađujemo ih u standardnim dimenzijama, a moguća je i izrada u drugim dimenzijama.

Tabla Parkiralište s vašim tekstom
Tabla Parkiralište s vašim tekstom
Tabla Parkiralište s vašim tekstom
 • Izrada: čvrsta aluminij kompozitna ploča s PVC naljepnicom otpornom na vanjske utjecaje
 • Montaža: na tabli su izbušene 4 rupe u uglovima za montažu na zid, ogradu isl.

 

PDV nije obračunat temeljem čl 90. Zakona o PDV-u, obveznik nije u sustavu PDV-a

49,00Kn289,00Kn + PDV Select options
Tabla ploča Privat parkirno mjesto
Tabla ploča Privat parkirno mjesto
 • Izrada: čvrsta aluminij kompozitna ploča s PVC naljepnicom otpornom na vanjske utjecaje
 • Montaža: na tabli su izbušene 4 rupe u uglovima za montažu na zid, ogradu isl.
49,00Kn289,00Kn + PDV Odaberi opcije
ploča zabranjeno parkiranje
Tabla ploča Zabranjeno parkiranje i zaustavljanje
 • Izrada: čvrsta aluminij kompozitna ploča s PVC naljepnicom otpornom na vanjske utjecaje
 • Montaža: na tabli su izbušene 4 rupe u uglovima za montažu na zid, ogradu isl.
49,00Kn289,00Kn + PDV Odaberi opcije
Tabla Pravila korištenja bazena
Tabla Pravila korištenja bazena
 • Izrada: čvrsta aluminij kompozitna ploča s PVC naljepnicom otpornom na vanjske utjecaje
 • Naziv apartmana, dubina bazena i radno vrijeme izrađujemo prema Vašim podacima
 • Montaža: na tabli su izbušene 4 rupe u uglovima za montažu na zid, ogradu isl.

Tabla izrađena s univerzalnim oznakama na hrvatskom i engleskom jeziku. Moguća izrada i na drugim jezicima s drugačijim oznakama.

 

149,00Kn299,00Kn + PDV Select options
Tabla Prostor je pod video nadzorom GDPR
Tabla Prostor je pod video nadzorom GDPR
 • Izrada: čvrsta aluminij kompozitna ploča s PVC naljepnicom otpornom na vanjske utjecaje
 • Montaža: na tabli su izbušene 4 rupe u uglovima za montažu na zid, ogradu isl.
 • Na tabli su otisnuti Vaši podaci (voditelj obrade podataka i kontakt)
49,00Kn299,00Kn + PDV Select options
Građevinska tabla ploča za gradilište
Tabla za gradilište – građevinska ploča s obveznim znakovima
 • Izrada: PVC naljepnica s tiskom na čvrstoj plastičnoj ili aluminij kompozitnoj ploči debljine 4 mm
 • Na tabli možemo navesti i drugačije oznake ukoliko Vaše gradilište zahtjeva posebne oznake
120,00Kn300,00Kn + PDV Odaberi opcije
Tabla za gradilište – označavanje gradilišta
Tabla za gradilište – označavanje gradilišta
Tabla za gradilište – označavanje gradilišta
 • Izrada: Plastična ili aluminij kompozitna čvrsta ploča s print PVC naljepnicom
 • Osim obaveznih podataka možete poslati i gotovu grafičku pripremu s fotografijama, logom i sl.
170,00Kn300,00Kn + PDV Odaberi opcije
Natpise table za tvrtke
Tabla za tvrtku
Tabla za tvrtku
 • Izrada: aluminij kompozitna tabla debljine 4 mm s PVC naljepnicom – izrađena tehnologijom izrezivanja ili digitalnog tiska otpornog na vanjske utjecaje
79,00Kn179,00Kn + PDV Odaberi opcije