Uvjeti prodaje

1. Ugovorne strane

Internet stranice www.nuvola.hr vlasništvo su tvrtke Nuvola  d.o.o. (u daljnjem tekstu Nuvola).

Nuvola i naručitelj proizvoda ili usluga (u daljnjem tekstu: roba) u svojem poslovnom odnosu primjenjivati će isključivo ove uvijete prodaje. Ukoliko dođe do promjene uvjeta prodaje, primjenjuju se oni uvjeti koji su bili na snazi na dan narudžbe. Naručitelj robe može biti svaka punoljetna osoba ili pravna osoba.

2. Sklapanje ugovora odnosno narudžbe

Naručitelj robu naručuje osobno u studiju Nuvola ili putem interneta, odnosno slanjem narudžbe putem web trgovine na stranicama www.nuvola.hr. Narudžba možete biti poslana i na na e-mail: studio@nuvola.hr. Nuvola će nakon zaprimljene narudžbe putem e-maila obavijestiti naručitelja o zaprimljenoj narudžbi, odnosno poslati mu podatke (ponuda/predračun) o načinu uplate naručene robe. Narudžba robe se potvrđuje uplatom robe na žiro račun tvrtke. Ukoliko naručitelj u roku 7 dana od dana primitka ponude/predračuna ne izvrši uplatu, smatra se da je odustao od narudžbe. Nuvola nije odgovorna za narudžbe uplaćene nakon isteka tog roka. Naručitelj može i putem e-maila obavijestiti da je odustao od narudžbe.

3. Cijene

Roba se isporučuje po cijenama važećim na dan sklapanja ugovora, odnosno zaprimanja narudžbe. Sve cijene su izražene uz proizvode. Eventualne promjene cijena ne odnose se na već naručene proizvode. Cijene su izražene u Kunama bez PDV-a. Troškovi dostave obračunavaju se na kraju narudžbe. Za sve narudžbe putem web shopa do 1.000,00 kn primjenjuje se jedinstvena cijena dostave za Hrvatsku u iznosu od 35,00 kn. Za narudžbe iznad 1.000,00 kn dostava za Hrvatsku je besplatna. Također naručeni proizvodi se mogu i osobno podići u studiju Nuvola bez dodatnih troškova.

4. Pravo opoziva, pravo povrata robe

Naručitelj može odustati od narudžbe prije nego izvrši uplatu prema ponudi. Međutim nakon izvršene uplate naručitelj nema pravo opoziva narudžbe jer se proizvodi izrađuju isključivo po narudžbi Naručitelja.

5. Isporuka, otprema

Naručena roba može se preuzeti osobno u Nuvola studiju na adresi Tome Blažeka 3, Varaždin u radno vrijeme navedeno na stranici ili će biti dostavljena na adresu naručitelja putem usluga kurirskih službi prema cijenama iz članka 3.

6. Rok isporuke

Uobičajeni rok isporuke je 3-7 radnih dana nakon potvrđene narudžbe, odnosno izvršene uplate. Rok dostave može biti produžen do najviše 14 radnih dana u slučaju posebnih okolnosti, a Nuvola će o tome obavijestiti naručitelja prije potvrde narudžbe. Roba se šalje i isporučuje isključivo na teritoriju Republike Hrvatske. U trenutku preuzimanja robe od strane dostavne službe, naručitelj se obavještava e-mailom da je pošiljka poslana. Ukoliko Nuvola kasni s isporukom robe, naručitelj nema pravo na naknadu štete, osim ako se radi o dokazanoj krajnjoj nepažnji ili namjeri na strani Nuvole. Ukoliko se naručitelj javi s pritužbom da mu pošiljka nije stigla ili je stigla umanjenog ili oštećenog sadržaja ili je pak uručena sa zakašnjenjem, obzirom da se za isporuku koriste usluge Hrvatske pošte, postupa se sukladno Općim pravilima za obavljanje poštanskih usluga Hrvatske pošte prema poglavlju VII. Prigovori (čl.66 – čl.70), te poglavlju VIII. Odgovornost i naknada štete (čl.71 i čl.72). U slučaju povrata Robe dostavom kao nepreuzete, Nuvola će kontaktirati Naručitelja u svrhu razjašnjavanja situacije i ponovnog dogovora o isporuci. Za ponovljeno slanje pošiljke koja je vraćena kao nepreuzeta ili neisporučena zbog neispravne adrese. Naručitelj se obavezuje unaprijed uplatiti troškove jedne i pol poštarine, tj. troškove povrata koji iznose 50% prvotno uplaćene poštarine, te troškove ponovnog slanja. Ukoliko se Naručitelj ne oglasi, Nuvola se obavezuje čuvati robu do tri mjeseca od datuma narudžbe te nakon tog roka više nije dužan isporučiti naručenu robu.

6. Plaćanje

Zbog specifičnosti robe koja se radi isključivo po narudžbi, Naručitelj plaća Robu uplatom na žiro račun tvrtke Nuvola d.o.o. odnosno na IBAN broj: HR5524020061100676274 otvoren kod Erste banke d.d.

Uplate se može izvršiti i gotovinski u studiju Nuvola.

. Iznimno, uplata se može izvršiti i pouzećem, odnosno uplatom dostavljaču proizvoda ukoliko je tako dogovoreno.

Roba se ne isporučuje sve do potpunog plaćanja.

7. Odgovornost za nedostatke

Naručitelj je dužan vidljive nedostatke na isporučenoj robi, koji se mogu uočiti uobičajenim pregledom, reklamirati odmah po isporuci, a najkasnije 3 dana po primitku robe e-mailom na adresu studio@nuvola.hr  ili na telefon 042 561 051. Kasnija reklamacija vidljivih nedostataka je isključena. Skriveni nedostaci moraju se reklamirati odmah po njihovom otkrivanju u roku od 15 dana.

Kod opravdanih reklamacija Nuvola ponajprije ima pravo na zamjensku isporuku. Ako takva isporuka nije moguća ili ako ona ne uspije Nuvola će Naručitelju vratiti uplaćeni iznos nakon što primi natrag spornu robu.

8. Odgovornost

Nuvola odgovara samo za štete na samoj Robi do trenutka slanja narudžbe. Daljnji zahtjevi Naručitelja s bilo koje pravne osnove su isključeni.

Odgovornost za oštećenja ili gubitak datoteka u bazi podataka Nuvola, kao i gubitak datoteke tijekom elektronskog prijenosa podataka ili prijenosa preko računalnih mreža je isključena.

Nuvola ne jamči za ostala, netehnička svojstva proizvoda koja proizlaze kao rezultat kombinacije ponuđenih opcija i vlastitog materijala Naručitelja (fotografije, tekst), te njegovog subjektivnog izraza u trenutku izrade proizvoda.

9. Zaštita podataka, pravilnik o privatnosti

Naručitelj je upoznat i suglasan s tim da se njegovi osobni podaci, koji su potrebni za realizaciju narudžbe i arhiviranje, pohrane na nosače podataka. Izričito je suglasan da se njegovi osobni podaci prikupljaju, obrađuju i koriste. Nuvola sa svim podacima postupa povjerljivo što znači da se neće objavljivati, ustupati trećim osobama ili tvrtkama ili na bilo koji način zlouporabiti. Nuvola će tražiti od naručitelja samo osnovne podatke koji su potrebni za ostvarivanje narudžbe.

Korisnik ima pravo opozvati svoju suglasnost u svako doba s budućim učinkom slanjem e-maila na adresu studio@nuvola.hr. Nuvola se u slučaju opoziva, a po izričitom zahtjevu korisnika, obvezuje na trenutno brisanje svih osobnih podataka, osim ako postupak po određenoj narudžbi nije do kraja realiziran. Korisnik internet stranica www.nuvola.hr može u svakom trenutku otkazati primanje marketinških poruka i obavijesti o akcijama slanjem e-maila na adresu studio@nuvola.hr

10. Autorska prava, kazneno pravo

Naručitelj sam odgovara za sadržaje poslanih slikovnih datoteka. Kod svih poslova koji se prenose na Nuvola kao i kod pohranjivanja slikovnih datoteka pretpostavlja se da Naručitelj ima sva potrebna autorska prava, prava na žig i ostala prava. Sve posljedice koje nastanu zbog mogućih povreda tih prava snosi sam Naručitelj.

Naručitelj davanjem narudžbe jamči da se sadržajima prenesenih slikovnih datoteka ne krše kazneni propisi, a posebice ne oni propisi koji se odnose na širenje dječje pornografije. Ako Nuvola sazna za postupanje protivno ovom zajamčenju, odmah će o tome obavijestiti tijela nadležna za kazneni progon.

11. Mjesto ispunjenja, sudska nadležnost i mjerodavno pravo

Mjesto ispunjenja svih obveza iz ugovornog odnosa je sjedište Nuvola. U slučaju pravnih sporova, Nuvola i naručitelj će sporove pokušati riješiti dogovorno. Ukoliko do dogovora ne dođe, pimjenjuju se institucije hrvatskog zakonodavstva.

U Varaždinu, 01.01.2018.

Obavijest o načinu podnošenja prigovora potrošača

Sukladno čl. 10 Zakona o zaštiti potrošača (NN 79/07, 125/07-isp, 79/09 i 89/09-isp) obavještavamo potrošače da prigovor na kvalitetu naših usluga mogu dostaviti u pisanom obliku osobno ili putem dostave na adresu:

Nuvola d.o.o.

Miroslava Krleže 1/1

42000 Varaždin

ili ne e-mail:

studio@nuvola.hr

Odgovor na Vaš prigovor dostaviti ćemo u pisanom obliku najkasnije 15 dana od dana primitka prigovora, na Vašu adresu navedenu u prigovoru, odnosno na e-mail adresu ukoliko je prigovor pisan elektroničkom poštom.

U Varaždinu, 01.01.2017.

Obavijest o kolačićima

Stranica www.nuvola.hr  koristi tzv. “kolačiće” (eng. cookies). Korištenjem ove web stranice pristajete na upotrebu kolačića u skladu s ovom Obavijesti o kolačićima. Ako ne pristajete na upotrebu ovih kolačića, molimo onemogućite ih prateći upute  Vašeg internet preglednika, kako bi se kolačići s ove web stranice prestali pohranjivati na vaš uređaj.