Naljepnica oznaka za plovilo (čamac, gliser, brodicu)

13,9933,99

  • Materijal: PVC naljepnica otporna na vanjske utjecaje (trajnost 7 godina)
  • Cijena se odnosni na set od dvije naljepnice (za svaku stranu broda)

ne preporučamo postavljanje na gumene čamce s obzirom na specifičnost materijala

Clear selection

Unesite oznaku (registraciju) plovila: *

Opis proizvoda

Naljepnica je izrađena od kvalitetne samoljepljive PVC folije s trajnošću od 7 godina. Moguća je izrada po narudžbi i u drugim bojama i dimenzijama. Također moguće je izraditi i bilo kakav drugi natpis poput naziva broda, usluga koje pružate i sl.

Zakonska regulativa:

Pravilnik o čamcima (NN 72/2015)

Članak 37.

(1) Oznaku čamca čine dva slova koja označavaju ime luke upisa (slovna oznaka) i broj koji označava redni broj pod kojim je čamac upisan u upisnik čamaca (brojčana oznaka).

(2) Na čamcima za negospodarske namjene oznaka čamca se ispisuje tako da se prvo ispiše slovna oznaka luke upisa u kojoj je sjedište lučke kapetanije/ispostave kod koje je čamac upisan, a nakon toga redni broj iz upisnika čamaca.

(3) Na čamcima za gospodarske namjene oznaka čamca se ispisuje tako da se prvo ispiše redni broj iz upisnika čamaca, a nakon toga slovna oznaka imena luke upisa.

(4) Na čamcima za javne namjene oznaka čamca se ispisuje tako da se prvo ispiše slovna oznaka »RH« zatim redni broj iz upisnika čamaca, te slovna oznaka imena luke upisa.

(5) Slovne oznake luka upisa su:

Osijek                     OK

Sisak                       SK

Slavonski Brod        SB

Vukovar                  VK

Varaždin                  VŽ.

Članak 38.

(1) Oznaka čamca mora biti ispisana na obje vanjske strane slobodnog boka pramčanog dijela čamca ili, ako je to preglednije, na vidljivom mjestu s obje vanjske strane nadgrađa, odnosno za glisere na sredini bokova.

(2) Oznaka čamca mora biti uredno i jasno ispisana bojom vidno različitom od boje kojom je obojan čamac.

(3) Visina slova i brojeva iz oznake čamaca mora iznositi najmanje 10 cm, odnosno 20 cm za glisere, slova i brojevi moraju biti odgovarajuće širine i u razmjeru s veličinom čamca.

(4) Ako čamac ima ime, ono mora biti čitljivo ispisano na čamcu na način da ne ometa vidljivost oznake.

Pravilnik o brodicama i jahtama (NN 27/2005)

Članak 39.

(1) Oznaku brodice čine dva slova koja označavaju ime luke upisa i broj koji označava redni broj pod kojim je brodica upisana u očevidnik brodica.

(2) Na brodicama za osobne potrebe oznaka brodice se ispisuje tako da se prvo ispiše slovna oznaka luke upisa u kojoj je sjedište lučke kapetanije ili ispostave kod koje je brodica upisana, a nakon toga redni broj iz očevidnika brodica.

(3) Na brodicama za gospodarske namjene oznaka brodice se ispisuje tako da se prvo ispiše redni broj iz očevidnika brodica, a nakon toga slovna oznaka imena luke upisa.

(4) Na javnim brodicama oznaka brodice se ispisuje tako da se prvo ispiše slovna oznaka »RH« zatim redni broj iz očevidnika brodica, te slovna oznaka imena luke upisa.

(5) Slovne oznake luka upisa daju se u Dodatku 5. koji je sastavni dio ovoga Pravilnika.

Članak 40.

(1) Oznaka brodice mora biti ispisana na obje strane slobodnog boka pramčanog dijela brodice ili, ako je to preglednije, na vidljivom mjestu s obje strane nadgrađa, odnosno za glisere na sredini boka.

(2) Oznaka brodice mora biti uredno ispisana bojom vidno različitom od boje kojom je obojena brodica.

(3) Veličina slova i brojeva iz oznake brodice mora iznositi najmanje 10 cm odnosno 20 cm za glisere, te mora biti u razmjeru s veličinom brodice.

(4) Ako brodica ima ime, ono mora biti čitljivo ispisano na brodici na način da ne ometa vidljivost oznake.

Dodatne informacije

Boja teksta

, , , ,

Dimenzije

, ,